Historie.

 

Engagergaard blev bygget i 1772 af Poul Christensen.

Engagergaard matr.nr. 15a. Gården har af nyere dato fået navnet Engagergaard. På lodden findes gamle marknavne som f.eks. Stubaas, Helledsenge og Spangsenge.

Poul Christensen:Blev født 1726 og døde i en ret tidlig alder i 1782, 58 år gammel. Han var gift 2 gange, først med Ane Pedersdatter i 1754 og efter hendes død i 1764, blev han gift med Karen Jensdatter. Med disse 2 koner havde han 12 børn, hvoraf de 6 døde i en meget tidlig alder.

Sønnen Christen Poulsenovertog fæstegården og måtte betale 500 rdl. I indfæstning. Han blev gift i 1806 med Birthe Andersdatter og med hende fik han 9 børn heraf 6 sønner. Christen Poulsen døde i 1855, 89 år gammel. Han blev afløst af sønnen Poul Christensen.

Poul Christensenfødt i 1816, blev i 1846 gift med Maren Marie Christensdatter fra Benløse. Hun døde samme år i barselsseng. Poul giftede sig derefter med datteren fra Stauskovgaard, som omtrent var nabo til Engagergaard. Med hende fik han 12 børn. Poul Christensen var en betydelig mand i sognet og var i mange år medlem af Sogneforstanderskabet, fra 1862 til 1867. Poul døde i 1895 og blev 79 år.

Peder Christiansenblev næste ejer af Engagergaard. Han var født i 1886 og var datidens storspekulant. Han købte gården i 1876 og var i nogle år også indehaver af nabogården matr. 14. Peder solgte gården til Lars Daniel Nielsen.

Lars Daniel Nielsenfødt 1854 i Simmendrup. Han var gift med Ane Kirstine Jensen i et barnløst ægteskab. De antog derfor et plejebarn, Maren Nielsen, datter af en nær slægtning i Simmendrup. Lars var medlem af Sognerådet i en periode. På Engagergaard blev der holdt møder og de unge mødtes til dans før forsamlingshusets tid. Lars solgte gården til broderen Jørgen Nielsen, og flyttede ind som lejer i et hus i Ørslev. Hans kone døde i 1913 og han var enkemand til hans død i 1935. Plejedatteren blev i 1911 gift med Martin Bønnebæk, gårdmand på matr. Nr. 9a.

Jørgen Nielsenblev født i 1857 i Simmendrup. Han blev gift med Maren Sofie Andersen. Han var kun gårdmand i sognet en kort tid. Allerede i 1911 solgte han Engagergaard igen, og byggede et hus på lodden, hvor han levede i sine gamle dage. Han døde i 1936 og blev 65 år. Hans kone overlevede ham i en lang årrække og blev 85 år, da hun døde i 1945. Efterfølgeren på Engagergaard blev Anders Petersen.

Anders Petersenvar født i 1860 og havde tidligere været husmand og handelsmand på Overdrevet. Han var en driftig og foretagsom mand, der arbejdede sig frem til en position i sognet. Anders var formand i Sognerådet en periode og viste på mange måder et prisværdigt initiativ. Han var gift 2 gange, først med Maren Sofie Petersen fra Farringløse ( Farendløse ) med hvem han havde 3 børn. Maren døde allerede i 1906 og blev kun 41 år. Det var først på hans ældre dage han giftede sig igen med enken Marie Christensen fra Klippede. Næste ejer Niels Petersen.

Niels Petersenovertog gården i 1936 og var kun på gården i kort tid. Han solgte i 1939 til Jens Nicolai Jensen.

Jens Nicolai Jensenfødt d. 20-07-1896 i Ørslev, hans kone Ebba Ingeborg var født i Gørslev i 1912. Jordarealet var på 20 Td. Land af blandet kvalitet med et Hartkorn på 2 Td. Sk. Alt er under plov, og ca. 1½ Td. Land anvendes til frøavl., mens resten drives som almindeligt brug. Jorden er veldrænet. Besætningen er på 2 heste ( en Jyde og en Belgier ), 7 køer, 7 ungkreaturer og 12 svin. Der leveres til Ørslev mejeri og til Andelssvineslagteriet i Ringsted. Jens Nicolai var på landbrugsskole i Høng i 1931. Han kom i bestyrelsen for Brugsforeningen og Vandværket. Ebba var en foretagsom kvinde, en dag hun blev træt af de 3 små stuer på gården, rev hun væggen ned mellem de 2 af stuerne mens Jens Nicolai var i marken.

1955 købte Helge Petersen Engagergaard, han var gift med Aase.

2002 køber vi familien Nielsen Engagergaard. Jens Kristian Nielsen født 1964 gift med Tina Engstrup Olsen Nielsen født i 1971 sammen har vi Mikkel og Jens har fra tidligere ægteskab datteren Julie.

(978)

Comments are closed.